Arkisto: huhtikuu 2020

Vuosikokousta siirretty COVID-19 johdosta

perjantaina 10. huhtikuuta 2020

Sääntömääräinen vuosikokous tulisi pitää vuosittain tammi-toukokuussa yhdistyksen hallituksen määrääminä päivinä. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään PSAVI/2395/2020 kieltänyt tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla toimialueensa kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 10 henkilöä. Päätöksen mukaan kielto päättyy 13.4.2020 kello 24:00. Suomen hallitus päätti 30.3.2020 jatkaa rajoitustoimia 13.5.2020 asti, mutta tästä ei ole vielä Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöstä.

Oikeusministeriö on linjannut, että kokoontumiskielto koskee myös yhdistysten kokouksia. Oikeusministeriö on myös tiedottanut tekevänsä yhtiökokousten ja vuosikokousten järjestämistä poikkeustilanteessa koskevat lakiehdotukset, jotka se antaa eduskunnalle ensi viikolla.

Siirretään vuosikokouksen ajankohtaa vallitsevien olosuhteiden vuoksi alustavasti elokuulle, ja tarkennetaan aikataulua lähempänä ajateltua ajankohtaa. Jatketaan kokousasiakirjojen ja -aineistojen valmistelua normaalisti tilanteesta huolimatta. Ajankohdan siirto toteutetaan etenkin yhdistysten jäsenten sekä toimihenkilöiden terveydentilan suojelemiseksi.

Yhdistyksen hallituksen päätös tehtiin kokouksessa 7.4.2020. Aluehallintovirasto tiedotti rajoitustoimien jatkamisesta 8.4.2020: PSAVI/2943/2020