Yhdistyksen kokouksista

Tuomas Haarala / 15. joulukuuta 2020

Yhdistyksen kokouksien lähestyessä herää säännönmukaisesti myös keskustelu siitä, eikö voitaisi järjestää etäkokousta. COVID-19-pandemian aikana etäkokousratkaisut ovat nousseet muutenkin ajatuksissa korostuneesti pinnalle.

Yhdistyksien etäkokouksien ongelmakenttää:

  • yhdistyksellä on tuhansia jäseniä
  • kokoukseen osallistuvat on voitava tunnistaa jäseniksi
  • ei olemassaolevaa teknistä ratkaisua joka mahdollistaisi kokousjärjestyksen mukaisen toiminnan suurella väkimäärällä
  • ratkaisun tuottaminen ylittää työmäärältään käytettävissä olevan vapaaehtoisten työpanoksen moninkertaisesti

Kokousratkaisun tuottamisen mielekkyys on kyseenalaista niin tekijän motivoitumisen kuin ratkaisusta saatavan hyödyn kannalta; jäsenpalveluiden toteuttaminen on yhdistyksen tarkoituksen mukaista toimintaa, kokousratkaisun tuottamiseen keskittyminen ei.

Mikään ei tietysti estä tuottamasta ratkaisua, alusta kehitykselle järjestyy varmasti; taustajärjestelmien ja alustapalveluiden tuottajana Kapsi on omalla tontillaan. Olemassaolevien tekijäresurssien ohjaaminen ylläpidosta kokoustekniikan kehittämiseen ei ole realiteetti.

Valtoimena riehuva pandemia on heittänyt tänä vuonna kapuloita rattaisiin, ei pelkästään kokousten vaan kokoontumisten suhteen yleensä. Yhdistyksen vuosikokous jouduttiin kokoontumisrajoitusten vuoksi siirtämään, vastaavasti vaalikokouksen ajankohdan kanssa on ollut todella vaikeaa. Toivottavasti tuleva vuosi on tässä suhteessa helpompi.

Yhdistyksen toimintaan osallistuminen ja toimintaan vaikuttaminen on helpointa aloittaa kehittämällä omaa osaamistaan ja tuomalla esiin halukkuutensa vapaaehtoistyöhön. Lisää vapaaehtoisia tarvitaan toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi, olemassaolevaa tekijäkaartia vaarantamatta. Mikäli juuri sinulla on hyvä ajatus siitä, millaisia jäsen- ja julkispalveluita haluaisit Kapsin tulevaisuudessa tuottavan ja olet asian eteen valmis työskentelemään, kerro. Järjestetään resursseja.

Vastaa