Artikkelit, joilla on avainsana ‘web 2.0’

Ylläpidon säätöviikonloppu 5/2014

tiistaina 20. tammikuuta 2015

Joulukuun puolivälissä vietettiin Kirkkonummen perämetsissä vuoden 2014 viidettä ja viimeistä ylläpidon säätöviikonloppua. Tämä säätöraportti on hieman myöhässä, sillä se unohtui luonnoksena odottamaan julkaisua – pahoittelut siitä! Säätöviikonlopussa suunniteltiin ja toteutettiin kauaskantoisia infrauudistuksia, kuten uutta web-palvelinjärjestelmää sekä uutta tallennusinfrastruktuuria.

Säätäjä on dossattu

Säätäjä on dossattu

Web-infrastruktuurilla tarkoitamme sitä laitteisto- ja ohjelmistoratkaisua, jolla Kapsin jäsenten web-sivuja palvellaan Internetiin. Nykyinen web-infrastruktuuri on siirretty lähes sellaisenaan vanhalta fyysiseltä raudalta virtualisoituun ympäristöön, eikä se hyödynnä täysin virtualisoinnin mukanaan tuomia mahdollisuuksia. Lisäksi nykyisen web-infrastruktuurin arkkitehtuuri ja konfiguraatio ovat kehittyneet vuosien varrella ns. orgaanisesti, ja tulos on luonteeltaan sen verran karvainen, että minkään uusien ominaisuuksien kehittäminen sen päälle on vaikeaa, työlästä ja virhealtista.

Uusi web-infrastruktuuri on suunniteltu alusta asti vikasietoiseksi ja suorituskykyiseksi: kun yksi taustapalvelin joudutaan ottamaan pois käytöstä ylläpito- ja huoltotoimenpiteiden vuoksi, loput taustapalvelimet jakavat sille aiemmin osuneen kuorman. Perinteiset PHP-sivustot tullaan ajamaan uudessa virtualisointia ja klusterointia hyödyntävässä eristetyssä ympäristössä, joka tulee kuitenkin samalla myös asettamaan hieman erilaiset vaatimukset jäsenten omille web-palveluille. Samalla pyrimme myös edistämään erilaisten palvelinohjelmistoina ajettavien web-alustojen (esim. Django & Gunicorn, Ruby on Rails, Node.JS) käyttömahdollisuuksia.

Uuden ympäristön käyttöönotto alkaa vuoden 2015 aikana, ja siirtyminen tulee tapahtumaan vaiheittain jäsenien toimesta. Kirjoitamme muutoksista ja siirtymisestä tarkemmin myöhemmin.

Säätäjä on dossattu II

Säätäjä on dossattu II

Myös uuden tallennusinfrastruktuurin suunnittelu eteni harppauksilla säätöviikonlopun aikana. Tässä puhutaan siis useiden satojen teratavujen suuruisen kovalevytilan tarjoamisesta yhdistyksen muiden palveluiden käyttöön. Kyseessä on Kapsin kannalta iso suunnitteluprojekti ja ennen kaikkea rahallisesti suuri hankinta. Käyttäjille näkyvistä muutoksista ensimmäinen on Siilo-varmuuskopiointitilan siirto uuteen tallennusjärjestelmään, joka toteutuu todennäköisesti vuoden 2015 aikana.

Bonkki saa uuden elämän testipalvelimina

Bonkki saa uuden elämän testipalvelimina

Oma tehtävänäni toimariporukassa on kehittää Edegal-kuvagalleriaa, josta kaavailemme jäsenille helposti asennettavaa ja helppokäyttöistä selainpohjaista kuvagalleriaa. Edegal on avoimen lähdekoodin ohjelmisto, jonka lähdekoodi löytyy GitHubista. Demoa kaipaavat voivat tutustua esimerkiksi omaan kuvagalleriaani, Anikin uuteen kuva-arkistoon tai Insomnia-verkkopelitapahtuman kuvagalleriaan.

Projekti on ollut käynnissä juhannuksesta 2013. Sitä voisi ennen kaikkea kuvata oppimiskokemuksena: tänä aikana on tullut yhä selvemmäksi miten kuvagalleria kannattaa ja ei kannata toteuttaa. Keväällä koitti koko palvelinpään uudelleenkirjoittaminen, edellisessä säätöviikonlopussa modernisoin kehitystyökalut ja JavaScript-kirjastot vuoteen 2014 ja tällä kertaa kirjoitin selainpään uusiksi. Vanha Backbone- ja Transparency-kirjastojen päälle rakennettu arkkitehtuuri sai väistyä uuden, Knockout-ohjelmistokehyksen päälle rakennetun tieltä.

Käyttäjälle ulkonäkö ja käyttökokemus pysyivät täysin identtisinä, mutta CoffeeScript-lähdekoodin määrä putosi noin puoleen – noin 400:sta noin 200:aan. Tämänhetkinen versio Edegalista on hyvä pohja lähteä rakentamaan keskeisimpiä puuttuvia ominaisuuksia kuten selainpohjaista kuvien lisäystä.