Sääntömuutos 2010

Olli Vainio / 11. helmikuuta 2010

Kuten jo monet varmaan vuosikokouksen kokouskutsusta huomasivat, on vuosikokouksessa käsittelyssä kohta sääntömuutos. Ajattelin tässä hieman selventää mistä on kysymys.

Kapsin sääntöjä muutettiin varsin vastikään kun siirryttiin kahden kokouksen järjestelmään, tämä on osoittautunut hyväksi ja selkeyttänyt monia asioita. Nyt on kuitenkin havaittu taas, että käytäntö ja säännöt eivät välttämättä optimalisella tavalla kohtaa.

Nykyiset säännöt tuntevat yksityisjäsenet ja kannatusjäsenet, eivät muita jäsenryhmiä. Nykyään kaikki oikeustoimikelpoiset yhteisöt ovat joutuneet liittymään kannatusjäseniksi eikä tämä ole kovinkaan tarkoituksenmukaista. Tässä muutoksessa olisi tarkoitus tehdä uusi jäsenryhmä, yhteisöjäsen, joka olisi oikeustoimikelpoisia yhteisöjä varten. Samalla kannatusjäsenryhmän äänioikeus voitaisiin poistaa ja siten kannatusjäsenet olisivat vain kannatusjäseniä.

Toinen muutos mitä viimeaikoina on pohdittu, että hallituksen kausi pidennettäisiin kahteen tai kolmeen vuoteen ja vain osa hallituksesta olisi kunakin vuonna erovuorossa. Tällä muutoksella saavutettaisiin jatkuvuutta, joka alkaa olla tämän kokoisen yhdistyksen toiminnassa jo oleellista. Tälläkin hetkellä hallitus ja muut toimihenkilöt joutuvat suunnittelemaan useitakin asioita useamman vuoden tähtäimellä jotta nykyinen palvelutaso saadaan turvattua. Tätä ajatellen on ihan hyvä, että hallituksessa on aina henkilöitä jotka olisivat olleet vähintään vuoden hallitustoiminnassa mukana. Käytännön tasolla tämä on jo toteutunut viimevuosina kun hallitukset eivät ole vaihtuneet kokonaan missään vaiheessa, eikä se olisi aiemminkaan toiminut. Nyt tämä käytäntö on jo niin oleellinen asia, että se on syytä turvata säännöillä.

Tähän viestiin voi kommentoida jos on sääntömuutoksesta näkemyksiä, tai sitten lähettää sähköpostia hallitukselle. Varsinainen uusien sääntöjen teksti, tai ainakin se mitä hallitus aikoo yhdistyksen kokouselle ehdottaa, tulee saataville ennen vuosikokousta.

Vastaa