Varainhankintaa palvelumyynnillä

Olli Vainio / 16. helmikuuta 2012

Viimeaikoina on ilmennyt useita hyviä tilausuuksia käyttää Kapsin toimihenkilöiden osaamista hyödyksi uusilla tavoilla. Yhdistyksen resursseja on pyydetty erinäisiin projekteihin joista yhdistys voisi saada jatkossa myös taloudellista hyötyä. Tulevaisuudessa haluaisimmekin toteuttaa näitä projekteja ja ajattelimme hakea myös jäsenistön hyväksyntää projektitoiminnalle sillä kyseessä on kuitenkin periaateellisesti merkittävä asia.

Kapsin ainoa tulonlähde on jäsenmaksut, jotka tulevat kyllä kattamaan Kapsin operatiivisen toiminnan kulut ihan hyvin. Kapsin taloudellinen asema on siis ihan hyvä. Olisi kuitenkin hyödyllistä saada muitakin tulonlähteitä yhdistyksen kehittämisen tueksi.

Aiomme ehdottaa vuosikokoukselle 2012 palvelumyynnin mahdollistamisesta varainhankintarkoituksessa. Tällaisia palveluita voi muun muasssa olla Kapsin säännöissäkin mainittu koulutustoiminta.

2011 vuosikokouksessa päätettiin, että yhdistys voi palkata työvoimaa tietyin rajoittein. Tässä periaatepäätöksessä aiomme ehdottaa, että projekteissa voi olla palkattua työvoimaa, myös sellaisia henkilöitä jotka ovat Kapsin vapaehtoisia toimihenkilöitä.

Meille on kuitenkin äärimmäisen tärkeää tehdä selkeä ero projektien ja yhdistyksen muun talouden välillä. Emme halua maksaa jäsenmaksuista kenellekkään palkkaa ellei se tule ehdottoman välttämättömäksi yhdistyksen operatiivisen toiminnan turvaamiseksi tulevaisuudessa. Mikäli kuitenkin eteen tulee riittävän iso projekti toivoisimme, että meillä olisi mahdollisuus palkata sen projektin puitteissa täyspäiväisiä työntekijöitä – myös sellaisia henkilöitä jotka ovat Kapsin hallituksessa tai toimihenkilöitä. Käytännössä tällaiset täyspäiväiset työntekijät olisivat myös Kapsin operatiivisen toiminnan etu sillä he voisivat tehdä työajallaan myös yhdistyksen muita tehtäviä.

Taloudellista hyötyä tilanteesta myös tulee kun on myyntiä niin voimme vähentä arvonlisäveroja laitteistohankinnoista, jotka ovat hyvin merkittävä menoerä vuosittain.

Tiivistettynä on 2 periaatetta tässä toiminnassa jota aiomme noudattaa:

1. Yhdistyksen jäsenten rahoja ei siirry projektin kulujen kattamiseen. Palkka yms. kulut tulee aina kattaa projekteista saatavilla tuloilla. Projekteista saatu voitto on yhdistyksen kannalta varainhankintaa.

2. Jos tulee tilanne missä yhdistyksen jäsenistön etu ja joku muu etu ovat ristiriidassa, yhdistyksen jäsenistön etu voittaa aina.

14 vastausta käyttäjälle “Varainhankintaa palvelumyynnillä”

 1. Markus Sipilä sanoo:

  Moikka,

  periaatepäätöksen sanamuotojen kannattaakin olla tällä tavalla ylätasolla kirjattuja kuten tässä ehdotetaan, mutta mielenkiinnosta kysyisin minkätyyppisiin projekteihin Kapsin resursseja on kyselty? Eli minkätyyppistä palvelumyyntiä on odotettavissa, jos vuosikokous hyväksyy tämän esityksen?

  Markus, rivijäsen

 2. Reijo Saine sanoo:

  Kuulostaa hyvältä ajatukselta. Käyttövaroja ei koskaan ole liikaa.
  Nyt pitää vain tietää ehdottoman tarkkaan ja hyvin verottajan kanta hankkeessa koska tiedän, että verottaja puuttuu pieneenkin toimintaan. Kuulun itse Lion-porukkaan, jossa mm. mainostaulun tuotto on verotettavaa tuloa, vaikka koko tuotto menee puhtaana lahjoituksena eteenpäin.
  t: Reijo

 3. Lauri Anttila sanoo:

  Itse muutaman yhdistyksen puheenjohtajana olleena – ja taloudellista toimintaa niissä harjoittaneena – tuossa tulee vastaan lähinnä voiton kertyminen. Tähän isketään verottajan tasolta kovalla kädellä. Eli jos ylimääräistä tuloa tulee, tulee se myös käyttää tilikauden aikana jäsenpalveluihin. Mikäli menneillä tilikausilla on tullut tappiota, niin niitä pystyy voitoilla tasaamaan myöhemmin.

  Kannatan silti tämän tyyppisen toiminnan käynnistämistä!

 4. Kapsi ry:n palveluiden käyttäjä sanoo:

  Omalta osaltani myös ok, koska minulle Kapsin palveluiden käyttäjänä tärkeimmät kriteerit palveluntarjoajani valintaan ovat olleet ja tulevat olemaan jatkossakin hinta-laatusuhde ja että tarjoaja on kotimainen eettisesti kestävää toimintaa harjoittava taho.

 5. Marko sanoo:

  Kuulostaa ihan hyvältä idealta. Jos tulee ongelma että rahaa tulee liikaa ja jää varastoon niin silloin tuloja voisi ”pienentää” vuosimaksuja laskemalla 😉

 6. Sami sanoo:

  Aivan hyvä idea.

  Vaikka en pääsisi osallistumaan asiasta päättävään kokoukseen, tuen hanketta kaikin tavoin.

  Tässä ”liiketoiminta”-mahdollisuudessa näen niin hyvää potentiaalia, että kannattaisin jopa vaikka esityksessä ei mainittaisi jäsenmaksujen pidättämistä ulkopuolella tämän tulonhankinta-muodon kulujen kattamisesta.

  Kapsin sivuilla ohjeet ovat hieman ohkaisia. Tarkoitan eivät niin perusteellisia, eivätkä laajoja. Aloittelija voisi kirjautua palveluun lukeakseen tätä yhdistyksen tuottamaa kurssimateriaalia tai edes ostaa painettuna aineistona tätä itselleen?

 7. Timo Sairanen sanoo:

  Periaatepäätös voi olla perusteltavissa juurikin esitetyillä argumenteilla. Periaatepäätös ei kuitenkaan taida olla riittävä, sillä yhdistyksen säännöt eivät kata varainhankintaa palveluita myymällä.

  Suhtaudun myös hieman skeptisesti hallituksen jäsenten osallistumiseen yhdistyksen täysipäiväiseen työntekoon. Jos heitä on useampi, on hallitus pian kyvytön hoitamaan mitään tehtäviään.

  Verotukselliset ja työlainsäädännölliset asiat on myös selvitettävä tarkoin.

 8. Yhdistyksen varsinaisen toiminnan pyörittämiseen ei nähdäkseni ole pitkään aikaan tarvetta palkatulle henkilökunnalle.

  Aina ajoittain tulee kuitenkin eteen mm. EU-rahoitteisia projekteja, joihin yhdistysaktiiveilla on osaamista paljonkin. Tällä hetkellä he voivat näihin osallistua yksityishenkilöinä, mutta sillä tavalla ei yhdistykselle kerry mainetta asiantuntijaorganisaationa, mitä se tällä hetkellä melko pitkälle jo on.

  Yhdistyksen imagon kannalta on nähdäkseni hyvinkin tarpeellista pystyä osallistumaan tarvittaessa tällaisiin projekteihin ja siinä yhteydessä olisi erittäin hyvä maksaa tilapäisiä palkkioita aktiivien tavanomaisesti merkittävästi suuremmista tilapäisistä panostuksista ajankäytön suhteen. Tällaisesta toiminnasta ei kannata sulkea pois hallituksen jäseniä.

 9. jesse Hulkko sanoo:

  @Markus Sipilä:

  Tällä hetkellä hallituksella on käsiteltävänä tarjouspyyntö koskien koulutuspalveluita yhdistyksille. Kyseiseen koulutukseen on jo löytnyt vapaaehtoista työvoimaa ja mielenkiintoa yhdistyksen aktiivien piiristä. Koulutus myös lisää yhdistyksen näkyvyyttä paikallisesti varsinkin järjestöpuolella ja tuo todennäköisesti siten myös lisää yhteisöjäseniä pitemmällä aikavälillä.

  Sinänsä yhdistyksen säännöt toki mahdollistaisivat koulutustoiminnan järjestämisen ilman erillistä rahallista korvausta, mutta koska tarjouspyynön lähettäjä on EU-projekti, niin he eivät välttämättä voi ”ostaa” kyseistä palvelua ilmaiseksi. Eikä sen järjestäminen ilman korvausta olisi muutenkaan kovin järkevää. Ainakin toimihenkilöiden matka- ja kahvikulut pitää pystyä kattamaan. Ja kyllä varmasti pieni korvaus koulutuksen eteen töitä tekeville toimihenkilöille voisi olla paikallaan.

  Ylläpito on ollut hiljattain mukana myös isommassa kansainvälisessä projektissa, joka voisi myös osaltaan poikia uusia tulonlähteitä yhdistykselle. Ylläpidon jäsenet saivat tärkeää kokemusta ja olivat projektista muutenkin erittäin kiinnostuneita. Tästä kyseisestä aiheesta tullaan kirjoittamaan myöhemmin blogiin juttu kunhan saamme varmistettua mitkä asiat kyseisestä projektista saamme tuoda julkiseen tietoon.

  @Timo Sairanen:

  Näkisin, että yhdistyksen kokouksen linjaus aiheesta olisi riittävä mandaatti toiminnan aloittamisen. Sääntöjä voidaan toki tulevaisuudessa muuttaa yhdistyksen toiminnan kehittyessä. Mikäli todetaan, että säännöt yksiselitteisesti estävät tällaisen varainhankinnan, ei sitä tietysti voida lähteä toteuttamaan.

  Monet yhdistykset tekevät kuitenkin varainhankintaa ilman, että säännöissä on suoraan sanottu sen kuuluvan suoranaisesti yhdistyksen toiminnan tarkoitukseen. Eihän yhdistyksen toiminta ole voiton tekemistä, vaan yhdistyksen periaatteiden, arvojen ja palveluiden toteuttamista sääntöjen rajaamissa sekä taloudellisissa puitteissa.

  Toivottavasti vuosikokouksessa saadaan hyvä keskustelu aiheesta ja pöytäkirjaan sellainen muotoilu joka on mahdollisimman hyvä juuri Kapsin harjoittaman toiminnan tukemiseksi ja kehittämiseksi. Täytyy tunnustaa, että blogin kommenttejen perusteella ehdotus on saanut jopa positiivisemman vastaanoton kuin mitä itse henkilökohtaisesti osasin odottaa. 🙂

 10. T. Harkila sanoo:

  Tuossa jo ylempänä mainittu verottaja tässä kaiketi suurin kysymys on. Tarkennan Lauri Anttilan kommenttia sikäli, että vedenjakajana ei ole se, että käyttääkö vuoden aikana saavutetut voitot sinä vuonna yhdistyksen toimintaan – kyllä yhdistys saa muutaman vuoden aikana kerätä voittoa jotain isoa hankintaa varten. Olennaista on pystyä osoittamaan se. Yhdistys ei kirjanpidossaan voi käyttää vapaita rahastoja tai vapaaehtoisia varauksia, joten jäljelle jää käytännössä asian sanallinen selvittäminen yhdistyksen vuosikertomuksessa.

  Varainhankinnassa kannattaa aina muistaa kohtuus, eli haalitaan rahaa vain sen verran mitä yhdistys tarvitsee. 🙂

  /Tapsa

 11. Tapani Alasaarela sanoo:

  Yksi vaihtoehtoinen tapa tällaisen järjestämiseen on perustaa varsinaisen yhdistyksen rinnalle osakeyhtiö, joka on yhdistyksen omistuksessa ja maksaa toimintansa tuloja palkkoina työntekijöille ja käyttömaksuina yhdistykselle kiinteiden kulujen kattamiseen. Tällä tavoin voi pitää yhdistyksen vapaaehtoiset työntekijät ja osakeyhtiön työntekijät tarpeentullen erillisinä, ja verotus on sikäli selkeämpää että osakeyhtiön jäävistä voitoista ne maksetaan normaalisti. Byrokratiaa saattanee tosin tulla vähän lisää, kun pitää osakeyhtiön hallitukset ja yhtiökokoukset järjestää erikseen.

 12. Ilkka Mattila sanoo:

  Ehkä vähän väsyneenä luin jotenkin huonosti, mutta mielestäni argumentointi kaipaa pientä hiontaa.

  Mikäli yhdistys myy henkilöresurssin jollekin taholle, miten yhdistys voi ”edellyttää” että asiakkaan maksamalla ajalla tehdään ”muita yhdistyksen” tehtäviä?

  Toki tähän on varmaan olemassa yksittäistapaus, jossa yhdistys myy itselleen henkilöresursseja. Projektinhallinnan kannalta tilanne on mielestäni edelleen vähän haasteellinen. Toisaalta vaikea nopeasti nähdä, miten yhdistyksen varainhankintaa edistää se, että yhdistys myy itselleen henkilöresursseja =)

  Lause ”Meille on kuitenkin äärimmäisen tärkeää tehdä selkeä ero projektien ja yhdistyksen muun talouden välillä.” mielestäni hyvin helposti rajaa ulos tapauksen, jossa kapsi toimii sekä resurssien ostajana että myyjänä.

  Mikäli resurssit myydään yhdistyksen ”ulkopuolelle” ja projektien taloudellinen vastuu ei ole yhdistkysellä, minä en näe mitään syytä kieltää toimivaa varainhankintaa.

 13. Jussi Kekkonen sanoo:

  No tottakai yhdistys voisi hankkia varoja tarjoamalla koulutusta, sehän olisi vain hienoa. (:

  Mutta en halua meidän jäsenten yhteisiä resursseja (palvelimet?) myytävän etiäpäin ihan heppoisesti, joten olisiko sitten niin että yhdistys hankkii näille asiakasprojekteille tarvittaessa palvelinresurssia ulkopuolelta?

  Pikakomenttia, pitää kuutioida asiaa ihan ajan kanssa kyllä.

  – Tm_T

 14. Jarkko Iso-Heiko sanoo:

  Miksikäs ei.

  Tosin alv-vähennyskohtaa en nyt ihan ymmärtänyt, eikö kuitenkin laitehankinnat kuitenkin pääsääntöisesti ole ihan yhdistystoimintaa varten, joista alvia ei voi vähentää?

Vastaa