Kirjoittajan arkisto

270 teran Siika.

keskiviikkona 29. syyskuuta 2010

Kuva: ”Apple2000”, CC-BY-SA

Olemme jo pitkään pohtineet yhdistykselle tallennusratkaisua jossa gigatavun hinta on sellainen, että voimme tarjota jäsenille isoja levytilakiintiöitä. Nykyinen 50 gigatavua on kuitenkin aika vähän nykyään.

Tänään päätimme hankkia yhdistykselle uuden palvelimen, jonka konseptina on juuri tämä. Aluksi palvelin tulee korvaamaan nykyistä Herukka-palvelinta ja tänä aikana palvelin on myöskin tarkoitus testata äärimmäisen kattavasti, että mitään yllätyksiä ei pääsisi syntymään. Joskus ensi vuonna palvelin on tarkoitus laittaa korvaamaan nykyinen Kuha.

Kun nykyinen Kuha on korvattu tällä uudella ratkaisulla niin on todennäköistä, että voimme tarjota jäsenille esimerkiksi varmuuskopiointikäyttöön havaittavasti isompaa levytilakiintiötä kuin nyt.

Jos vielä otsikosta ei käynyt ilmi niin koneen nimeksi tosiaan tulee Siika. Ratkaisultaan Siika on jokseenkin samanlainen HP:n palvelin kuin nykyiset, joskin rauta on optimoitu levyn palvelemista ajatellen. Levyt tulevat koneen ulkopuolisiin levyhyllyihin joista kukin vetää 45 levyä. Ihan aluksi kone on tarkoitus kalustaa siten, että siinä on 2 levyhyllyä joissa kussakin on 10 kappaletta 2 TB levyjä kussakin, eli 20 TB varmennettua levypintaa. Se, mistä tuo otsikon 270 TB tuli, on se, että tällä rautakonseptilla voimme palvella 270 TB varmennettua levypintaa palvelimelta. Raakalevyä tuolloin olisi jo yli puoli petatavua.

Kaikenkaikkiaan hienoksi tämän koko konseptin tekee, että voimme lisätä levypintaa halvalla ja nopeasti tarpeen mukaan. Siian säädöstä ja käyttöönotosta tullaan varmasti blogaamaan pitkin syksyä ja kevättä, kunhan mielenkiintoisia säätöjä tapahtuu.

Apple2000

Vadelma poistuu käytöstä

maanantaina 26. heinäkuuta 2010

Lähiaikoina yksi yhdistyksen palvelimista, Vadelma, poistuu käytöstä ja siten tullaan lahjoittamaan. Vaalikokouksen 2009 päätöksen mukaisesti palvelin lahjoitetaan hallituksen päätöksellä rekisteröidylle yhdistykselle. Halukkaat voivat olla yhteydessä Kapsin hallitukseen sähköpostitse hakemuksineen.

Hakemuksessa kannattaa kertoa vähän yhdistyksen toiminnasta ja siitä mihin käyttöön palvelin tulisi ko. yhdistyksen käytössä.

Kapsi numeroina

lauantaina 3. huhtikuuta 2010

Toimihenkilöiden IRC-kanavalla tuli puheeksi aihe Kapsi numeroina ja asiaa pohtiessa myöskin kävi mielessä, että tämänhän voisi hyvin jakaa tännekkin julkiseksi kaikille. Osa luvuista tietty muuttuu suhteellisen usein, mutta nämä tätä kirjoittaessa:

Jäsenet

 • Yhdistyksellä on 2656 jäsentä (kuvassa eri lukumäärä, koska se on generoitu alkuvuodesta). Uusia jäsenhakemuksia tulee jatkuvasti, yleensä useampi päivässä.

Yhdistyksen jäsenmäärä kaupungittain vuoden 2010 alussa.

Hallinto

 • Yhdistyksen historian aikana on pidetty 156 hallituksen kokousta. Hallituksen kokouksia on nykyään noin kerran kahdessa viikossa.
 • Yhdistyksen kokouksia on järjestetty 12. Alkuaikoina oli useampi ylimääräinen yhdistyksen kokous, nykyään yhdistyksen kokouksia on kahdesti vuodessa, vuosi- ja vaalikokous.
 • Hallitus käsitteli 387, helpdesk 335 ja ylläpito 1631 yhteydenottoa jäseniltä vuonna 2009.

Tekniikka

 • Yhdistyksellä on yhteensä 12 palvelinta kahdessa eri konesalissa.
 • Palvelimilla on yhteensä 47 prosessoriydintä ja 116 gigatavua keskusmuistia. Useammalla koneella on 8 prosessoriydintä, näistä nopein on kuitenkin Puolukka, joka edustaa uusinta prosessoriteknologiaa. Eniten keskusmuistia on Xobissa ja Puolukassa, 24 gigatavua.
 • Raakakovalevytilaa on noin 44 teratavua, tästä varsinaisesti käytettävää tilaa on merkittävästi pienempi osa kun kaikki levytila on varmistettua eritasoisilla RAIDeilla.
 • Käyttäjien ajamana on yhtäaikaa noin 11000 prosessia Lakalla ja Xobilla yhteensä.
 • IRCNetiin on yhdistyksen palvelimilta yhteensä 1963 yhteyttä, 1194 Lakalta ja 769 Xobilta. Toisin sanoen noin 2,5 % koko IRCNetin käyttäjistä irkkaa Kapsin palvelimilta.
 • Yhdistyksen WWW-palvelimilla on yhteensä 3274 sivustoa. WWW-sivuille tulee yhteensä noin 9 miljoona osumaa päivässä.
 • Kokonaisliikennemäärä yhdistyksen palvelimilta Internetiin on noin 700 gigatavua vuorokaudessa.

Ehdotus uusista säännöistä

tiistaina 2. maaliskuuta 2010

27.2.2010 yhdistys järjesti toimihenkilöiden kesken ns. kickoff-tapahtuman, jossa pohdittiin yhdistyksen ajankohtaisia asioita hieman laajemmin. Yhtenä ohjelmanumerona kyseisessä tapahtumassa oli jo pidempään työn alla olleiden sääntömuutosten kirjaaminen. Alla on siis ehdotus uusiksi säännöiksi joita tullaan ehdottamaan vuosikokouksessa 10.4.2010. Muutetut kohdat on korostettu. Jos ehdotuksesta on kommentoitavaa tai kysyttävää niin sen voi tehdä tämän viestin kommentteihin tai suoraan hallitukselle sähköpostilla.

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kapsi Internet-käyttäjät ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki.

2. Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on antaa jäsenilleen puitteet itsensä ilmaisemiseen Internetissä sekä edistää tietotekniikan osaamista.

Toiminnan tarkoituksena ei ole tuottaa jäsenistölle voittoa eikä välitöntä taloudellista ansiota.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi

 • yhdistys harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
 • ylläpitää yhdistyksen kotisivuja
 • ylläpitää maksuttomia tietotekniikkapalveluja
 • tarjoaa jäsenilleen maksuttomia tietotekniikkapalveluja
 • järjestää jäsenilleen luentoja, koulutustilaisuuksia ja tapaamisia.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäseniltään jäsenmaksua sekä voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3. Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Yhteisöjäseneksi voidaan hyväksyä voittoa tavoittelematon oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai yritys, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksessä.

Varsinaiset jäsenet, yhteisöjäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä, yhteisöjäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen jäsenryhmille päättää vaalikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vaalikokouksessa kalenterivuodeksi valittu puheenjohtaja sekä kuusi kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittua jäsentä, joista vuosittain kolme on erovuorossa. Puheenjohtaja tai erovuoroinen hallituksen jäsen voidaan valita uudelleen.

Mikäli puheenjohtaja tai hallituksen jäsen eroaa kesken toimikautensa, valitaan yhdistyksen kokouksessa korvaaja eronneen jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi aina yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kahta viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Hallituksen määrääminä päivinä pidetään vuosittain vuosikokous tammi-toukokuussa ja vaalikokous loka-marraskuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kannatusjäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokouksen aika, paikka ja käsiteltävät asiat on ilmoitettava jäsenille yhdistyksen sähköisellä postituslistalla kahdesta neljään viikkoa ennen kokousta.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12. Vaalikokous

Yhdistyksen vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 6. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

13. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Sääntömuutos 2010

torstaina 11. helmikuuta 2010

Kuten jo monet varmaan vuosikokouksen kokouskutsusta huomasivat, on vuosikokouksessa käsittelyssä kohta sääntömuutos. Ajattelin tässä hieman selventää mistä on kysymys.

Kapsin sääntöjä muutettiin varsin vastikään kun siirryttiin kahden kokouksen järjestelmään, tämä on osoittautunut hyväksi ja selkeyttänyt monia asioita. Nyt on kuitenkin havaittu taas, että käytäntö ja säännöt eivät välttämättä optimalisella tavalla kohtaa.

Nykyiset säännöt tuntevat yksityisjäsenet ja kannatusjäsenet, eivät muita jäsenryhmiä. Nykyään kaikki oikeustoimikelpoiset yhteisöt ovat joutuneet liittymään kannatusjäseniksi eikä tämä ole kovinkaan tarkoituksenmukaista. Tässä muutoksessa olisi tarkoitus tehdä uusi jäsenryhmä, yhteisöjäsen, joka olisi oikeustoimikelpoisia yhteisöjä varten. Samalla kannatusjäsenryhmän äänioikeus voitaisiin poistaa ja siten kannatusjäsenet olisivat vain kannatusjäseniä.

Toinen muutos mitä viimeaikoina on pohdittu, että hallituksen kausi pidennettäisiin kahteen tai kolmeen vuoteen ja vain osa hallituksesta olisi kunakin vuonna erovuorossa. Tällä muutoksella saavutettaisiin jatkuvuutta, joka alkaa olla tämän kokoisen yhdistyksen toiminnassa jo oleellista. Tälläkin hetkellä hallitus ja muut toimihenkilöt joutuvat suunnittelemaan useitakin asioita useamman vuoden tähtäimellä jotta nykyinen palvelutaso saadaan turvattua. Tätä ajatellen on ihan hyvä, että hallituksessa on aina henkilöitä jotka olisivat olleet vähintään vuoden hallitustoiminnassa mukana. Käytännön tasolla tämä on jo toteutunut viimevuosina kun hallitukset eivät ole vaihtuneet kokonaan missään vaiheessa, eikä se olisi aiemminkaan toiminut. Nyt tämä käytäntö on jo niin oleellinen asia, että se on syytä turvata säännöillä.

Tähän viestiin voi kommentoida jos on sääntömuutoksesta näkemyksiä, tai sitten lähettää sähköpostia hallitukselle. Varsinainen uusien sääntöjen teksti, tai ainakin se mitä hallitus aikoo yhdistyksen kokouselle ehdottaa, tulee saataville ennen vuosikokousta.

Säätöreissun anatomia

lauantaina 22. elokuuta 2009

Taustaa

Jotkut ovat jo saattaneet huomata, että tässä kuluneen viikon aikana on ollut härdelli tietokantojen ympärillä. Hommahan meni jokseenkin niin, että havaitsimme silloisen Puolukan, tietokantapalvelimen, olevan kovinkin kuormittunut. Varsin nopeasti syntyi idea uuden tietokantakoneen hankkimisesta, sillä olihan vanha puolukka jo melkein neljä vuotta palvellut, mikä onkin käytännössä maksimaalinen käyttöikä palvelimille Kapsin käytössä. Edellisen keskiviikkona kyselimme toimittajilta hieman raudan perään ja torstaisessa hallituksen kokouksessa päätimme tilata palvelimen. Palvelin saapuikin jo seuraavan viikon maanantaina Nebulalle, jossa Kapsin laitteisto sijaitsee. Tämän viikon keskiviikkona sitten lopulta se käytiin säätämässä räkkiin ja tässä siltä reissulta hieman laajempi kuvaus.

Keskiviikko 19.8.

Heräsin hieman ennen neljää, hyvissä ajoin ennen lentokentälle lähtöä. Lentoni lähtisi kuudelta Helsinkiä kohti. Selvisin kentälle myöskin hyvissä ajoin ja onneksi olin speksannut tavarat pelkiksi käsimatkatavaroiksi. Lähtöselvityksessä oli karsea jono.

19.8.2009_säätöreissu03

Lento Helsinkiin lähti ja saapui ajoissa, mikä lienee aika normaali suorite nykyään.

19.8.2009_EFOU-EFHK_OH-LXK11

Helsingin päässä sainkin oppia kantapään kautta, että pidetään aina käteistä matkassa. Kävelin terminaalista tyytyväisenä odottelevaan linjan 615 bussiin ajatellen, että tämähän kävikin helposti. Lykkäsin kuskille pankkikortin kouraan ja vastauksena tuli ettei kelpaa. Fail. Oulussa nimittäin kaikissa busseissa käy kortit. Onneksi ei ollut kiire päällä, sovittu tapaaminen Nebulalla oli vasta kello 11, lopulta päädyin menemään taksilla tätini luo, josta järjestyikin näppärästi liikkuminen avuliaan jäsenen autolla lopun päivää.

Nebulalle saapuessa ensimmäisenä piti rueta ihmettelemään varsin merkittävää laatikkoläjää, jossa oli kone ja kaikki tilatut lisäpalikat. HP toimittaa palvelimet yleensä runkona, johon joutuu lisäämään mahdollisen toisen prosessorin, muistia ja levyt. Meillä oli kuitenkin runkona ns. performance server, jossa oli toinen prosessori ja virtalähde jo valmiina. Tarvitsi siis vain lisätä muistit ja levyt. Palvelimen kasauksessa tuli hieman aluksi ihmettelyitä joidenkin osien mekaniikan kanssa, kun tämä oli yhdistyksen ensimmäinen 6. sukupolven DL380, jossa on hieman erilainen konfiguraatio osilla palvelimen sisällä. Kasaus meni kuitenkin ilman suurempia murheita.

puolukka puolukka2

puolukka4 puolukka5

Seuraavaksi oli aika siirtyä konesaliin (josta ei ole, eikä tule kuvia, koska siellä ei saa kuvata) ihmettelemään. Etäsääsätäjät Oulusta olivat jo sammuttaneetkin vanhan puolukan päästessämme räkkikaapille ja meidän tarvitsi vain poistaa vanha kone siitä. Kone lähtikin varsin helposti pois, mutta koneen räkkikiskot olivatkin sitten hieman isompi härdelli. Puolukka sijaitsee räkissä keskellä, muiden palvelimien ympäröivänä ja 2U palvelimen tekemä rako ei ole kovin iso tila missä tehdä töitä, varsinkaan kun ympärillä on tuotantopalvelimia, joiden toimintaa ei saa häiritä. Lopulta vietimme konesalissa reilun tunnin säätäen uuden koneen siihen tilaan, että etäsäätäjät Oulusta pääsivät siihen käsiksi.

Vanha Puolukka oli päätetty kuljettaa Ouluun ylläpidon käsittelyyn, ennen palvelimen poistamista yhdistyksestä. Suunnittelimme jo ennen säätöreissua, että kone tulee nätisti uuden koneen laatikossa lentokoneen ruumassa ja kovalevyt käsimatkatavaroissa. Suunnitelma vaikutti vielä pakkaamisen jälkeenkin ihan toimivalle ja olin varsin luottavaisin mielin konseptista. Kokeilin nostaa Puolukan laatikkoa ja totesin sen varsin raskaaksi. Lentokoneissa on Finnairilla absoluuttinen 32kg raja ruumatavaran kanssa ja epäilin tämän rajan olevan ainakin lähellä. Nebulan alakerrassa sijaitsee Postin toimisto ja keksinkin, että heidän vaa’allahan on hyvä mitata laatikon todellinen paino. Rahaasimme toisen säätäjän kanssa laatikon alakertaan Postiin, jossa avulias nuori virkailija antoi meidän käyttää vaakaa ja totesimme laatikon painoksi 27,2kg. Ei siis mitään hätää. Viereinen Postin virkailija tosin katsoi touhua hieman epäluuloisen näköisenä, kun nostimme jättimäistä laatikkoa pienelle vaa’alle.

puolukka6

Poistuimme Nebulalta lentokentälle vanha Puolukka takakontissa, ideana tehdä lähtöselvitys jo ajoissa, vaikka kone lähtisikin vasta kello 2020. Pääsemme lentokentälle ja ensimmäinen toteamus on, että lähtöselvitykseen on 100m jonot, ei hyvä. Lähtöselvitysautomaatit tosin tarjosivat onneksi oikotien ja varsin lyhyen odottelun jälkeen pääsimme Finnairin baggage-drop tiskille Puolukan laatikon kanssa. Virkailija oli hieman epäuskoisen näköinen nähdessään massiivisen lootan, mutta totesi kuitenkin vain tyynesti, että ”ompa vähän ylipainoa”. Kotimaassahan sallittu maksimi on 20kg, jonka tiesinkin etukäteen. Laskimme tosin, että vaikka tuliskin ylipainomaksuja niin on halvempaa tehdä kuljetus näin kuin kuriirifirmalla tai vastaavasti. Nopean selvittelyn jälkeen Puolukka olikin matkalla Helsinki-Vantaan terminaalin uumeniin prosessoitavaksi oikealle lennolle.

Tuloksena oli varsin tehokkaasti suoritettu säätöpäivä, jossa ei varsinaisen säädön kannalta ollut isompia ongelmia ja aikaakin jäi hyvin ennen lennon lähtöä. Ehdinkin tavata lentokentällä pari kaveria mainiosti.

Turvatarkastuksessa tuli hieman hauska tilanne laukussa olevien kovalevyjen takia. Ilmeisesti 4 kovalevyä paketoituna kuplamuoviin näytää hyvin jännittävälle läpivalaisussa. 🙂 Tuloksena oli 2 läpivalaisukertaa laukussa ja 2 ulkona laukusta.

Lentokin lähti ajoissa, mutta sitten iskikin päivän isoin tappio. Nimittäin eipä ensimmäisellä yrityksellä Ouluun päästy. Vähän ennen Oulua kapteeni kertoi, että perämiehen tuulilasissa on säröjä(ks. kuva) ja huollon vuoksi menemme takaisin Helsinkiin. Just näin, kivaa. Lopulta Helsingissä oli organisoiduttu varsin hyvin tilanteeseen ja alle tunnin maassa olemisen jälkeen olimme toisella koneella matkalla Ouluun. Lopullinen myöhästyminen noin 3 tuntia.

19.8.2009_EFHK-EFHK_OH-LXK02 19.8.2009_EFHK_OH-LXK03

Sitten jännäsin kovasti, että tuleeko Puolukan laatikko ehjänä Ouluun. Vaikka olenkin paljon reissannut, en ole koskaan laittanut vastaavalla konseptilla ruumatavarana mitään. Lyhyen odottelun jälkeen Puolukka tulikin ja totesin laatikon täysin ehjäksi. Erittäin hyvä, Finnair. Laatikon koko oli myös aika sopiva, sillä se juuri ja juuri mahtui takakonttiin Corollassa, jolla oli tarkoitus matkata kentältä kotia. Olin jo varautunut purkamaan palvelimen laatikosta kentällä sen perustella, miten hurjasti laatikko vei tilaa jo farmarimallisessa S4:ssä.

puolukkasorollassa

Vaikka takana oli erittäin raskas päivä, niin fiilis oli kuitenkin mainio. Monta kokemusta rikkaampana ja asiat hoidossa. Etäsäätäjätkin olivat saaneet jo konetta ajoon pikkuhiljaa. Näin sen homman pitää toimia.

Lopuksi

Kiitokset Matti Averiolle dokumentoinnista, säätöavusta ja transportaatiojärjestelyistä, niistä oli todella iso apu tällä reissulla.

Uusi Puolukka otettin lopulta ajoon torstaina ja perjantain välisenä yönä, vain reilu vuorokausi asennuksen jälkeen. Lopulta koko prosessi hankintapäätöksestä tuotantoon kesti vain viikon. Sanoisin, että Kapsi todellakin toimii.

Virallista tiedotetta odotellessa myöskin tämä tiedoksi jäsenille. Vanha Puolukka aiotaan luovuttaa tyhjäyksen jälkeen jollekkin Kapsin kannalta mahdollisimman tarkoituksenmukaiselle yhdistykselle. Jos on moisia yhdistyksiä mielessä, niin kannattaa olla yhteydessä hallitukseen.

Kapsin tulevaisuuden visiointeja

keskiviikkona 10. kesäkuuta 2009

Monet ovat varmaankin jo huomanneet kun hiljattain päätimme nostaa levytilarajoitusta 50 gigatavuun Lakalla ja 5 gigatavuun Xobilla. Kyseinen muutos on ainakin oman näkemykseni mukaan ollut varsin tervetullut asia monelle.

Nyt olisikin hyvä aika pohtia tulevaisuuden kehitysideoita Kapsin kohdalta.

Minä ja monet muut yhdistyksen toimihenkilöt ovat ainakin visioineet, että tulevaisuudessa voisimme tarjota sisältöpalveluita kuten mahdollisuuden klikata suoraan webistä *.kapsi.fi tai omalle osoitteelle esimerkiksi kuvagalleria tai blogi. Täten käyttäjän ei tarvitsisi itse asentaa softia vaan ne olisivat käytössä yhdellä klikkauksella netistä. Nämä mahdollisuudet ovat vasta visioinnin asteella eikä varsinaista aikataulua toteutukselle ole. Monia muitakin mahdollisuuksia uusista jäsenpalveluista varmasti on.

Tällä hetkellä Kapsin kasvuvaihti on sellainen, että olisi hyvä aika sunnata resursseja entistä parempien palveluiden kehittämiseen. Kysymys onkin lähinnä siitä, että mihin suuntaan toimitoja kannattaisi alkaa kehittämään kun kaikkea ei kuitenkaan voida tehdä kerralla.

Mitä haluaisit nähdä Kapsin jäsenpalveluissa lähitulevaisuudessa? Mitä nykyisistä palveluista kehittäisit paremmiksi ja miten? Nyt, arvoisat jäsenet, on hyvä aika suorittaa visiointia sopivalla keulitusasteella ja kertoa toimihenkilöille päin visioita kanssa!

Kapsi on esillä Vectoramassa 11.–14.6.2009 ja Kapsin jäsenenet voivat vierailla tapahtumassa ilmaiseksi. Paikalla on Kapsin toimihenkilöitä kertomassa yhdistyksen toiminnasta ja toivommekin näkevämme jäseniä paikanpäällä keskustelemassa.

Tämän blogiviestin kommentit ovat myöskin mitä mainioin paikka keskustelulle ja allekirjoittaneeseen saa ottaa yhteyttä IRCin puolella (odo@IRCNet) jos se tuntuu helpommalle medialle.

Miniläppäreitä

tiistaina 31. maaliskuuta 2009

Päätimme hankkia yhdistykselle, toimihenkilöiden käyttöön miniläppäreitä niitä haluaville toimihenkilöille.

Erittäin hyvin matkassa kulkevien säätöläppäreiden tarve on tullut viimeaikoina varsin ilmeiseksi kun toiminta on laajentunut ja halutaan nopeaa reagointia mahdollisiin ongelmiin. On myöskin huomattavan positiivinen asia, että yhdistyksen säädöt eivät ole enää riippuvaisia toimihenkilöiden omasta ATK-laitteistosta vaan yhdistyksen asioiden hoitoa varten on kone aina käytössä.

Laitteeksi valittiin Asus EeePC 1000HG, joka on perus 10″ miniläppäri Intelin Atom -alustalla ja integroidulla 3G:llä. Tällä kertaa koneita hankittiin seitsemälle, eli noin puolelle toimihenkilöistä. Jokainen toimihenkilö saa kuitenkin tahtoessaan käyttöön yhdistyksen läppärin myöhemminkin.

Toimitiloja yhdistykselle

tiistaina 31. maaliskuuta 2009

Kapsin toiminta on paisunut viime vuosina ja ihan kuukausinakin melkoisen pullataikinan lailla. Toimihenkilöillä on nykyään varsin paljon tekemistä – niin hallituksessa kuin eri toimiryhmissäkin. Erilaisten kokouksien ja säätöiltojen järjestäminen on tullut myöskin yleisemmäksi kun on havaittu, että varsinkin isot projektit hyötyvät näistä todella paljon. Ei ole tavatonta, että yhden illan aikana saadaan enemmän aikaan kuin viikossa/viikoissa ilman miittejä jos on oikeat ihmiset koottuna samaan paikkaan.

Näiden säätöiltojen ja säännöllisten kokousten järjestäminen alkaa käydä yksittäisille toimihenkilöille varsin kuormittavaksi eikä se ole kovin tarkoituksenmukaista, että säätöillat tai kokoukset vähenisivät. Onneksi olemme tähän asti saaneet pidettyä joitain miittejä erään toisen yhdistyksen tiloissa, mikä on vähentänyt kuormitusta toimihenkilöille. Tämä tosin ei ole pidemmällä tähtäimellä kestävä tai suotava toimintamalli.

Nyt olemme ryhtyneet pohtimaan josko pikkuhiljaa aika olisi oikea Kapsille hommata omat toimitilat.

Toimitilat voivat olla joko ihan toimistotilat tai sitten sopivan kokoinen ja mallinen asunto. Tiloissa tulisi olla ylläpidolle/toimiryhmille säätötila ja erillinen kokoustila.

Nykyisen kokemuksen valossa toimitila nostaisi toimihenkilöiden tuotteliaisuutta ja tekisi toimihenkilöille helpommaksi hoitaa yhä enemmän asioita kasvotusten. Tästä tietenkin jäsenet hyötyvät kun asiat tapahtuvat nopeammin ja enemmän kerralla.

Se, että miten toimitilaa mahdollisesti ryhdytään hankkimaan on vielä täysin avoinna, mutta mahdollisia toimintamalleja on useita kuitenkin. Mainittakoon kuitenkin, että yhdistyksen nykyinen taloudellinen tilanne on varsin hyvä toimitilahankintaa ajatellen. Vuosikokouksessa on tarkoitus keskustella jäsenistön kanssa tarkemmin toimitiloista kuten eilen lähetetyistä vuosikokouskutsuista käy ilmi, toivottavasti sinäkin olet paikalla ottamassa kantaa! 🙂

Uusia palvelimia

perjantaina 21. maaliskuuta 2008

Noh. Nyt se on taas tehty. Nimittäin yhdistyksen historian suurin palvelinhankinta. Edellisestähän (uusi xob+levypakka) olikin menny jo kuusi kuukautta, joten olihan se aikakin.

Viimeaikoina on ollut havaittavissa monissa yhdistyksen järjestelmissä hidasta toimintaa ja pätkimistä. Kasvaneen käyttäjämäärän vuoksi nykyiset palvelimet alkavat olla kapasiteettinsä äärirajoilla, joten asiaan piti saada korjaus, siispä tilasimme neljä uutta palvelinta yhdistyksen tarpeisiin.

Ensimmäinen uusi palvelin on HP DL380G5 kalustettuna kahdella Intelin neliytimisellä E5460 (3,16 GHz) Xeon prosessorilla ja 16 gigatavulla virheenkorjaavaa keskusmuistia. Tämä palvelin tulee uudeksi shell-palvelimeksi nykyisen Lakka-palvelimen tilalle.

Toinen uusi palvelin on myöskin HP DL380G5, joskin hieman maltillisemmin kalustettuna. Tässä palvelimessa on kaksi kappaletta Intelin E5420 (2,50 GHz) Xeon -prosessoria ja kahdeksan gigatavua virheenkorjaavaa keskusmuistia. Tämä palvelin tulee palvelemaan WWW-sivuja nykyisen Vadelman (vhost) tilalla.

Kolmas ja neljäs palvelin ovat identtisiä HP DL360G5 -palvelimia joissa on yksi Intelin neliytiminen E5320 (1,86GHz) Xeon -prosessori ja 4 gigatavua virheenkorjaavaa keskusmuistia. Nämä palvelimet tulevat ylläpidon ja hallinnon käyttöön. Nykyinen hallinnon palvelin, Tyrni, jossa on kaikki yhdistyksen hallinnon kannalta kriittiset järjestelmät on jo 4 vuotta vanhaa PC-rautaa jonka etähallinan mahdollisuudet ovat rajalliset ja elinikä tuotantokäytössä lopussa. Toinen uusista palvelimista on tarkoitus laittaa ylläpidon testauspalvelimeksi jotta tulevaisuudessa ei tarvitsisi asentaa testaamattomia kerneleitä tai muita päivityksiä jotka voivat potentiaalisesti hajottaa tuotantokoneiden järjestelmiä.

Kaikissa neljässä palvelimessa on vikasietoiset virtalähteet ja kaksi 146 GB:n SAS-levyä järjestelmää varten.

Tämän järjestelmäuudistuksen yhteydessä nykyinen Lakka -palvelin siirretään palvelemaan yksinomaan levyjä järjestelmän muille koneille Lakan takuuajan loppuun asti (tammikuu 2009). Nykyinen Vadelma (vhost) siirretään sähköpostipalvelimeksi jonne myöskin laitetaan keskitetty roskapostien suodatus.

Palvelimien lisäksi tilattiin 8GB lisää muistia Lillukka (xob) -palvelimelle. Tämä tulee aiheuttamaan tulevalla viikolla hetken palvelukatkon xobilla kun uusi muisti asennetaan. Käyttökatkosta ilmoitetaan tarkemmin kun se on ajankohtainen.

Tämän hetkisen suunnitelman mukaan uusien palvelimien fyysinen asennus tapahtunee ensi viikon loppupuolella ja tämä tulee aiheuttamaan hetkellisen katkoksen www-palveluihin kun Vadelma-palvelimeen lisätään muistia. Tästä myöskin tiedotetaan erikseen kun tarkempi ajankohta on tiedossa.

Uusien palvelimien käyttöönotto tulee aiheuttamaan käyttökatkoksia aikanaan, mutta on ainakin useiden viikkojen projekti asentaa, testata ja testata vielä uudestaan uusien palvelimien ohjelmistopuoli ennen käyttöönottoa.

Tämmöinen ”pieni” projekti siis tiedossa tässä kevään aikana. Toivottavasti tällä sitten selvitäänki se sama reilu kolme vuotta mikä on selvitty nykyisellä Lakalla. 🙂